Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Mar Andrzejewski Spółka jawna z siedzibą w Łodzi, 91-604, przy ul. Łodzianka 26. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
 • w związku z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, dla prawidłowej realizacji umów, w celu wykonania obowiązków prawnych – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, RODO.
 • związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego czyli kontaktowaniem się aby przekazać aktualne informacje o ofertach świadczonych usług przez spółkę co należy uznać za prawnie uzasadniony interes administratora – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  RODO.
 • związanych z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą wykonania umowy z zawartej ze spółką w oparciu o prawnie uzasadniony interes spółki  polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi – na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  RODO.

      W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować telefonicznie pod numerem +48 660559389 oraz e-mailem na adres: ado@adlernarzedzia.pl

 1. Zebrane dane będą udostępnianie: do biura rachunkowego, podmiotom świadczącym usług IT, transportowe oraz innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo:
 • do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
 • do sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
 • do usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail  ado@adlernarzedzia.pl, listem zwykłym na adres siedziby spółki wskazany wyżej.

 1. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy/przygotowania oferty, na czas przechowywania dokumentów dla celów księgowo-podatkowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami nie dłużej niż 10 lat, w wypadku zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody.

Zwracamy się z prośbą o poinformowanie o nowych zasadach oraz prawach osoby wskazane firmie MAR Andrzejewski Sp.J. jako przedstawicieli  do kontaktów biznesowych.

Nasz aktualny katalog

BLACK
FRIDAY

DO ZAKOŃCZENIA ZOSTAŁO

DNI

GODZINY

MINUTY

SEKUNDY